16.10.2018 10:16

Кыргызстанда ишке ашкан шайлоо реформасы

Кыргызстанда ишке ашкан шайлоо реформасы

Мурдагы эки качкын президенттин убагында таза жана акыйкат шайлоо мүмкүн болбогон көрүнүштөрдүн катарында эле. Кийин жаңы система пайда болуп, анын жардамы менен элдин бийликке болгон таасири күчөдү. Жарандын биометрикалык маалыматтарын топтоо, бир шайлоочу-бир бюллетень-бир добуш принцибин түздү. Ошондой эле реформа бийликти тынч жол менен алмаштырууга шарт түздү.