15.11.2018 17:13

Эмнеден Кыргызстанда эки Паралимпиадалык комитет бар?

Эмнеден Кыргызстанда эки Паралимпиадалык комитет бар?

Кыргызстанда бир эмес, эки Паралимпиадалык комитет бар. Алар араздашканын токтотпой, кесепети спортчуларга тийип жатат. Андыктан, алакандай Кыргызстанга батышпай жаткан мындай комитеттердин барынан жогу деген пикирлер да бар.